Những cách phân loại bê tông cốt thép

Những cách phân loại bê tông cốt thép
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Tin Tức Chi phí dự kiến:
Số tầng:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

Chúng tôi đội ngũ KTS trẻ với chung đam mê và lĩnh vực làm việc cùng hợp tác với nhau để cùng phát triển, dùng kinh nghiệm từ những năm làm việc tại các công ty xây dựng. Chúng tôi dùng đó để làm kinh nghiệm bản thân để làm việc và phát triển bản thân.

Nhận thấy nhu cầu từ chính môi trường làm việc, chúng tôi đã quy tụ và thành lập nhóm cộng tác viên kết cấu để phục vụ cho các công ty vừa va nhỏ, các đơn vị nhà thầu, thi công.

Mong muốn được hợp tác với các nhà thầu các chủ đầu tư cùng phát triển.

Kết cấu xây dựng bê tông cốt thép là vật liệu xây dựng phức tạp do BT và cốt thép cùng cộng tác chụi lực:

Bê tông là đá nhân tạo được chế tạo từ các vật liệu rời ( Cát,sỏi,…gọi là cốt liệu) và chất kết dính ( Xi măng hoặc các chất dẻo)

1 . Phân loại bê tông cốt thépPhân loại bê tông cốt thép theo phương pháp chế tạo

a. Bê tông cốt thép toàn khối (BTCT đổ tại chỗ)

Bê tông cốt thép toàn khối khi thi công người ta tiến hành ghép ván khuôn, đặt cốt thép và đổ bê tông ngay tại vị trí thiết kế kết cấu.

* Ưu điểm:
– Các cấu kiến liên kết toàn khối nên kết cấu có độ cứng lớn, chụi tải trọng động tốt.
– Có thể chế tạo các cấu kiện theo hình dáng tùy chỉnh

* Nhược điểm

-Tốn vật liệu làm ván khuôn, đà giáo.
-Thi công chụi ảnh hưởng thời tiết

Trong thực tế biện pháp thi công nà là phố biến, người ta có nhiều biện pháp hiệu quả để khắc phục các nhược điểm trên: Sử dụng ván khuôn vạn năng bằng kim loại, ván khuôn không trượt, dùng phụ gia đông nhanh cứng, dùng bê tông thương phẩm…

b. Bê tông cốt thép lắp ghép 

Theo phương pháp này người ta phân kết cấu thành các cấu kiện riêng biệt để có thể chế tạo sẵn ở nhà máy hay sân bãi, rồi đem lắp ghép lại thành kết cấu tại vị trí thiết kế. Phương pháp này khắc phục được nhược điểm của BT toàn khối.

Ưu điểm:

-Có điều kiện công nghiệp hóa trong thi công xây dựng.
-Tiết kiệm vật liệu làm khuôn ván.
-Rút ngắn thời gian thi công, đảm bảo chất lượng…

Nhược điểm:

-Cần có phương tiện vận chuyển, cẩu lắp.
-Xử lý các mối nối phức tạp.
-Độ cứng của kết cấu không lớn.

BTCT lắp ghép có hiệu quả về sử dụng nhân lực, phương tiện thi công và nguyên vật liệu khi làm tốt công tác tiêu chuẩn và định hình hóa.

C. Bê tông cốt thép nữa lắp ghép

Theo phương pháp nữa lắp ghép, người ta tiến hành lắp ghép các cấu kiện được chế tạo sẵn chưa hoàn chỉnh sau đó đặt thêm cốt thép, ghép ván khuôn và đổ BT tại chỗ để hoàn chỉnh kết cấu.

Ưu điểm:
-Độ cứng : độ cứng của kết cấu lớn .
-Giảm khối lượng ván khuôn, có thể loại bỏ cột sống.

Nhược điểm:

-Cần giải quyết tốt liên kết giữa BT cũ và mới.
-Tổ chức thi công phức tạp.

1.2 Phân loại theo cốt thép

– Bê tông có cốt mềm (d<40mm, dễ uốn).
-Bê tông có cốt cứng (d>40mm, thép hình).

1.3 Phân loại theo trạng thái ứng suất

a. Bê tông cốt thép thường.

Khi chế tạo cấu kiện, cốt thép ở trạng thái không có ứng suất. Ngoài các nội ứng suất do co gót và nhiệt độ, trong bê tông và cót thép chi xuất hiện ứng suất khi có trọng tải.

b. Bê tông cốt thép ứng lực trước.

Khi chế tạo cấu kiện, cốt théo ben đầu được kéo căng, liên kết chặt với BT, khi buông ra cốt thép co lại gây nén trong bê tông.

1.4 Phân loại theo trọng lượng thể tích.

Tài liệu được sưu tập và tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau.

 

Mẫu thiết kế liên quan